zayaz-logo

Het verhaal van Ann en Barbara

Ann Meijer wás en Barbara Brakkee is projectleider van Thuis in Zuidoost. Ann droeg haar werk als projectleider in november 2019 over aan Barbara

“Binnen Thuis in Zuidoost helpen we mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen aan een verantwoorde plek in de wijk. Het maken van goed onderbouwde uitzonderingen hoort daarbij. Dat vergt wel lef: het betekent dat de één in een bepaalde situatie meer krijgt dan de ander, dat moet je willen verdedigen. Maar het durven afwijken van de regels is slechts één kant van onze opgave, er moet ook aandacht zijn voor omwonenden. De tolerantie van buurtbewoners heeft me meer dan eens geraakt, maar als je wilt dat deze mensen de makken van een ander accepteren, moet je ook hun grenzen respecteren. Anders pleeg je roofbouw op de buurt.

Ik heb gemerkt dat professionals heel blij worden van onze manier van samenwerken, juist omdat zij de ruimte krijgen om creatief te zijn. Door de mooie oplossingen die zij bedenken, geven steeds meer bestuurders hun medewerkers de ruimte om te doen wat zij denken dat goed is. Zayaz is hier een prachtig voorbeeld van. Het bestuur durft los te laten, medewerkers krijgen het vertrouwen om naar eigen inzicht te handelen. Dat is heel knap van een organisatie, want het brengt ook onzekerheid met zich mee. Van alle woningcorporaties die ik ken, staat Zayaz met stip op nummer één.”

Barbara is sinds september 2019 projectleider van Thuis in Zuidoost

“Samen om tafel gaan en niet opstaan voordat er een oplossing is – zo werken wij. Die oplossing vinden we altijd. Bij een vrouw met een ernstige psychische aandoening bestond er gevaar bij het koken op gas. Nu ze elektrisch kookt, kan ze toch zelfstandig blijven wonen. Een fijne en veilige oplossing, die bovendien stukken goedkoper is dan een huisuitzettingsprocedure en een opname.

Met onze creatieve aanpak pleiten we voor maatwerk, waarbij het belang van onze inwoners voorop staat. Dat betekent soms dat we dwars door allerlei beleidskaders en organisatiesystemen heen gaan. Het vraagt om denken in mogelijkheden. Laatst kwam er een nijpende, onveilige situatie ter sprake tijdens de casuïstiektafels, waarmee meerdere ketenpartners in hun maag zaten. Uiteindelijk kwamen de betrokken professionals tot een goed plan, maar daarvoor hadden we wel per direct een woning nodig. Het is dan onze taak om aan de afdeling wachtlijstbeheer uit leggen waarom deze uitzondering écht nodig en gerechtvaardigd is.

Zayaz toont zich een proactieve partner in de wijk. Medewerkers richten huurderspanels op, melden zich bij ons als ze signalen van problemen opvangen en bieden huurders direct een oplossing als er een huurachterstand ontstaat. Die vooruitstrevendheid maakt echt een verschil in het leven van mensen.”

Delen

Gerelateerde verhalen

Een inclusieve stad: plek voor iedereen
Het verhaal van Jasper

Jasper Bernard werkt bij Springplank

26 oktober 2017 Lees meer

Meer weten? Laat uw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!


    Dit formulier is beschermd met reCAPTCHA, de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van toepassing.