zayaz-logo
Recente verhalen
Een inclusieve stad: plek voor iedereen
Het verhaal van Ann en Barbara

Het verhaal van Fadie

Waar wij voor gaan

ONZE VISIE

"Wij faciliteren het wonen voor onze groeiende doelgroep. Dat zijn huishoudens in ‘alle soorten en maten’. Ons vertrekpunt is altijd een eigen woning, een eigen plek. Als voorwaarde voor ‘leven’ en ‘erbij horen’. Dit impliceert niet alleen dat het aantal wooneenheden moet groeien. Het betekent ook dat we ons product en onze dienstverlening nadrukkelijker differentiëren en flexibiliseren. Andere situaties vragen om andere oplossingen. Het is aan ons om mee te bewegen en waar nodig verschil te maken. En ons meer te mengen in maatschappelijke discussies die ons aan het hart gaan."
Missie Bedoeling Doelgroep

ONTDEK ONS VERHAAL

Scroll door de website en ontdek ons verhaal!

1

Alle huurders hun woonlasten de baas

Versterken van de betaalbaarheid van het wonen voor degenen met de hoogste woonlastendruk.

onze droombestemming

Onze huurders wonen in een huis dat past bij hun portemonnee. En zijn vervolgens (zelf) in staat dit ook zo te houden. Ook als het leven (even) tegenzit. Hoe mooi zou het zijn, als al onze huurders hun (woon)lasten de baas zijn.

ambities

Onze ambities voor 2020.

Ambitie

We gaan ervoor dat het aantal huurders met een te hoge woonlastendruk in ieder geval niet verder toeneemt. We monitoren dit stedelijk.

Ambitie

We gaan voor het creëren van duurzame oplossingen voor betaalbaarheidsvraagstukken, die bovendien zorgen voor een verbetering van de maatschappelijke kosten/batensom.

Ambitie

We gaan ervoor dat meer huurders zelfstandig (en tijdig) in betaalbare huisvesting kunnen voorzien, dat bijdraagt aan hun zelfredzaamheid.

Het verhaal van huurder H

Het leven van onze huurder H. ging niet over rozen. Na een opname woont hij inmiddels - met begeleiding van ...

Behaalde doelen

Uit het thema: Alle huurders hun woonlasten de baas

2

Een inclusieve stad: plek voor iedereen

Opvangen van de groei van mensen die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn en hen helpen inbedden in de buurt.

onze droombestemming

Een inclusieve stad met een plek voor iedereen. Hoe mooi zou het zijn als iedereen in ’s-Hertogenbosch die om wat voor reden(en) dan ook een steuntje in de rug nodig heeft, een (t)huis heeft. Als basis om erbij te horen en verder te komen in het leven.

ambities

Onze ambities voor 2020.

Ambitie

We gaan ervoor dat ook mensen met een (complexe) zorg- of begeleidingsbehoefte bij ons een zelfstandige woning kunnen hebben en houden als thuisbasis en startpunt. Zonder dat dit het prettig wonen van anderen verstoort.

Ambitie

We gaan voor een verbetering van de maatschappelijke kosten/batensom als het gaat om mensen met complexe problematiek.

 

 

Het verhaal van Jasper

Jasper Bernard werkt bij Springplank

Het verhaal van Ann en Barbara

Ann Meijer wás en Barbara Brakkee is projectleider van Thuis in Zuidoost

Behaalde doelen

Uit het thema: Een inclusieve stad: plek voor iedereen

3

Onze woningportefeuille als wendbare vloot

Het vergroten van de omvang en flexibiliteit van de woningvoorraad voor verschillende (sub)doelgroepen. Flexibiliseren van de woningvoorraad gaat ook over het flexibiliseren van het gebruik ervan.

onze droombestemming

Onze woningportefeuille beweegt in omvang, soort en gebruik mee met de behoeften van onze gemêleerde doelgroep. Ons vastgoed is nu nog een soort mammoettanker, die zich moeilijk van aard en richting laat veranderen. Hoe mooi zou het zijn, als het een flexibele vloot wordt van verschillende soorten schepen en bootjes. Soms ook met bootjes die komen en gaan.

ambities

Onze ambities voor 2020.

Ambitie

We gaan ervoor dat actief woningzoekenden minder lang op een woning hoeven te wachten en dat zeker degenen die met spoed woonruimte nodig hebben snel en effectief worden geholpen.

Ambitie

We gaan ervoor dat we meer huishoudens passend huisvesten in de komende jaren, waarbij passend voor ons gaat over een blijvend betere match tussen vraag en aanbod in de meest brede zin van het woord en dus ook over ‘meebewegen’.

Het verhaal van Janine

Janine van Heertum is projectleider maatschappelijke ontwikkeling bij Zayaz

Het verhaal van Karlijn

Karlijn van der Pool is portefeuillemanager bij Zayaz

Behaalde doelen

Uit het thema: Onze woningportefeuille als wendbare vloot

Het verhaal van Berna

Berna is stagiaire bij afdeling Wijken

Het verhaal van Aster

Aster Asmerom is kantinemedewerker bij Zayaz

Waar wij van zijn

Waar wij van zijn

Het verhaal van Fadie

Fadie Murad is stagiair bij team communicatie

4

Dienstverlening als snelweg met vluchtstrook

Flexibiliseren van de dienstverlening, aansluitend op de verschillende mate van zelfredzaamheid van onze huurders.

onze droombestemming

Onze dienstverlening is als een snelweg. Met een snelle en een langzame rijstrook. En een vluchtstrook voor als het nodig is. Hoe mooi zou het zijn, als onze dienstverlening in alle situaties aansluit op de mate van zelfredzaamheid van onze huurder. Soms gestandaardiseerd, snel, functioneel en digitaal. En soms juist in direct contact en persoonlijk. Met af en toe een stukje noodzakelijk maatwerk, omdat situaties nu eenmaal van elkaar verschillen.

ambities

Onze ambities voor 2020.

Ambitie

We gaan ervoor dat álle huurders en woningzoekenden tijdig en adequaat te woord worden gestaan en geholpen. Dus zowel de mensen die het allemaal prima zelf kunnen regelen, als de mensen voor wie dat niet of in mindere mate geldt.

Ambitie

We gaan ervoor dat onze huurders zich zelf eigenaar voelen van het wonen; ons denken en doen begint bij de huurder en niet bij onszelf als organisatie.

Het verhaal van Sarie

Sarie Sleenhof is medewerker klantcommunicatie bij Zayaz

Het verhaal van mevrouw Ruitenschild

Mevrouw Ruitenschild is huurder bij Zayaz

Behaalde doelen

Uit het thema: Dienstverlening als snelweg met vluchtstrook

5

Duurzaamheid in ons DNA

Het principale (betere wereld) en praktisch (comfort, betaalbaarheid) met elkaar en met de aanwezige energie van onze medewerkers, huurders en partners verbinden.

onze droombestemming

Een leefbare stad, ook voor de generaties van morgen en overmorgen! Hoe mooi zou het zijn, als duurzaamheid onze tweede natuur wordt. Onderdeel van ons DNA dus. Dat we bij alles wat we doen bewuste afwegingen maken op het gebied van duurzaamheid en kansen verzilveren. Gebruik makend van de vele energie en ideeën van onze medewerkers, huurders en partners. Zij dagen ons continu uit.

ambities

Onze ambities voor 2020.

Ambitie

We gaan voor herkenbaarheid van duurzaamheid in al onze activiteiten en verankering in ons beleid.

Ambitie

We gaan voor duurzame oplossingen. Iedere dag opnieuw, waarbij we onszelf en onze omgeving continu uitdagen om met ideeën te komen.

Het verhaal van Harry

Harry Dierx is medewerker vastgoedsturing bij Zayaz

Het verhaal van Cindy

Cindy Stump is medewerker facilitaire dienstverlening bij Zayaz

Behaalde doelen

Uit het thema: Duurzaamheid in ons DNA

6

Zayaz kiest, spreekt uit en doet!

We dragen ons verhaal actief uit, binnen én buiten. “Kiezen, uitspreken en doen”: op alle niveaus van de organisatie.

onze droombestemming

Wij benutten onze positie om verschillende leefwerelden rondom prangende thema’s en daarmee (groepen) mensen te verbinden. Hoe mooi zou het zijn, als wij –hoe klein ook- een bijdrage kunnen leveren aan het samen leven in de samenleving. Door heldere keuzes te maken in lijn met onze missie. En ons in lijn met deze keuzes dagelijks uit te spreken en ernaar te handelen.

ambities

Onze ambities voor 2020.

Ambitie

We gaan ervoor dat ‘s-Hertogenbosch niet langer om ons verhaal en onze kernboodschap heen kan. Doordat wij stelling (durven) nemen in het maatschappelijk debat over zaken die ons aan het hart gaan. En doordat al onze medewerkers zich in woord, beeld en daad sterk maken voor onze bedoeling.

Ambitie

We gaan voor een wendbare en flexibele organisatie, die vanuit een stevig en duurzaam fundament steeds tijdig anticipeert op wat er gaande is. Een organisatie die risico’s tijdig onderkent en kansen weet te verzilveren. En die als onderdeel van een maatschappelijke alliantie steeds het juiste puzzelstukje levert in relatie tot de actuele maatschappelijke opdracht.

Het verhaal van Simone

Simone van Raak is projectleider maatschappelijke ontwikkeling bij Zayaz

Behaalde doelen

Uit het thema: Zayaz kiest, spreekt uit en doet!

Het verhaal van Berna

Berna is stagiaire bij afdeling Wijken

Het verhaal van Aster

Aster Asmerom is kantinemedewerker bij Zayaz

Waar wij van zijn

Waar wij van zijn

Het verhaal van Fadie

Fadie Murad is stagiair bij team communicatie

Meer weten? Laat uw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!


    Dit formulier is beschermd met reCAPTCHA, de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van toepassing.